ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ


ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ Του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Σούλου «απεκρίθη ουν αιτώ ο Κύριος και είπεν· υποκριτά, έκαστος υμών τω σαββάτῳ ου λύει τον βουν αυτού ή τον όνον  από της φάτνης και απαγαγών ποτίζει;»  (Λουκ. ιγ΄15,) Η διήγηση της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής μας περιγράφει τη θεραπεία της συγκύπτουσας, γυναίκας,  η οποία ήταν κυρτωμένη και ταλαιπωρούνταν επί … Συνέχεια