ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ


ΚΥΡΙΑΚΗ Θ΄ ΛΟΥΚΑ Του Πρωτ. Γεωργίου Σούλου «είπε δε αυτώ ο Θεὸς· άφρον, ταύτῃ τη νυκτὶ την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου α δε ητοίμασας τίνι έσται;» Θέλοντας ο Κύριος να διδάξει το ολέθριο πάθος της πλεονεξίας είπε την παρακάτω Παραβολή, που ακούσαμε, ως ευαγγελικό ανάγνωσμα.  Κάποιου πλουσίου ανθρώπου τα χωράφια του απέδωσαν σοδειά πολύ … Συνέχεια