Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΩΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ ΗΜΕΡΑ
ΚΗΡΥΓΜΑ

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΩΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΟΣ ΗΜΕΡΑ


Συναθροιζόμαστε και εφέτος εις τους ιερούς ναούς, με τη Χάρη της Παναγίας Τριάδος και τις πρεσβείες της «Παναγίας αχράντου», δια να τιμήσουμε την αειπάρθενο κόρη, την υπερένδοξος Δέσποινα του κόσμου, την κεχαριτωμένη Μαρία, την ανύμφευτη θεόνυμφη Μητέρα του Θεανθρώπου Χριστού, η οποία αδιακόπως βρίσκεται στο κέντρο της ζωής και της συνείδησης των Ορθοδόξων χριστιανών και … Συνέχεια