ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος


Αγίου Νεκταρίου Ο Άρειος. Ο Άρειος εγεννήθη εν Λιβύη περί τα μέσα της γ’ μ.Χ. εκατονταετηρίδος, εσπούδασε δε εν Αλεξανδρεία και εγένετο οπαδός του Ωριγένους, του Μελετίου και του προϊσταμένου της Αντιοχειανής Σχολής Λουκιανού του πρεσβυτέρου. Η ευρεία αυτού παιδεία, η φιλοσοφική αυτού μόρφωσις, και η περί την επιστήμην των θείων Γραφών δεινότης, κατέστησαν αυτόν … Συνέχεια

ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Ο ρόλος του Αυτοκράτορα στα Εκκλησιαστικά δρώμενα


Ο ρόλος του Αυτοκράτορα στα Εκκλησιαστικά δρώμενα Της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ Είναι γνωστό ότι ο Χριστιανισμός από την πρώτη του κιόλας εμφάνιση θεωρήθηκε ως ένας βασικός παράγοντας της Ρωμαϊκής κοινωνίας˙ η αποδοχή του με αυτοκρατορική απόφαση μετά τους διωγμούς σημαίνει στροφή στην πολιτική της Ρώμης, που μεθοδεύτηκε με επιμονή από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Έτσι χαρακτηριστικά θα … Συνέχεια